Menskliga nyheter i Hylte

Happy news! Efter en motion från Centerpartiet har kommunfullmäktige i Hylte nu fattat beslut om att införa gratis mensskydd i grundskolorna. – Det handlar om att få fler tjejer att kunna vara mer i skolan att inte bli begränsad i sin skolgång och sina fritidsaktiviteter, säger Anna Roos (C) som lagt fram motionen. Nu ska automater installeras i närheten av toaletterna på Hyltes grundskolor och detta är viktigt för kommunens unga berättar Anna Roos (C). Read more…

Linda Westerlind tycker till

”Klart att Åsele ska ha menssäkra toaletter – fler borde ta efter. Jag hoppas att frågan om mensskydd blir en inkörsport till tyngre kvalitetskrav på skolornas toaletter. I sak handlar det inte om kostnaden för den där bindan eller tampongen, utan om att skapa trygga rum för alla elever. Och det om något ska vara en självklarhet. Mens eller inte.” -Linda Westerlind i ledarkrönika i Folkbladet.

Menskliga nyheter på Tjörn

Nyligen röstade kommunfullmäktige på Tjörn om huruvida kommunens skolor ska erbjuda fria mensskydd till eleverna. Miljöpartisten Anna Wängborg la fram motionen. Tyvärr blev det ett nej, det saknades 4 röster… Motargumenten var bland annat att det räcker att det finns hos skolsköterskan 🤦 Hör av dig till kommunstyrelsen och säg vad du tycker, här är tips på hur du kan engagera dig!

Menskliga nyheter i…

…ja, vilken skola tror ni rodde hem En MENSsäkrad skola? Tävlingen är ett samarbete mellan MENSEN och Menssäkrad som är några av många aktörer som står bakom #enmenskligareskola! Vinster består av en skräddarsydd menssäkring och skolans strålande elevkår nominerade, vann och drev igenom det hos skolledningen. Var, när, hur menssäkringen rullas ut får ni snart veta!

Aylin 17 år tycker till

”Jag tycker absolut att mensskydd ska vara gratis. Det borde vara gratis! Mens är lixom inget vi menstruerare kan rå för och göra något åt. Vi har en korg mensskydd på vår skola, tack vare er och en elev på skolan som fixade så vi kunde få gratis mensskydd. Detta har varit super bra och man känner sig automatiskt tryggare ifall man inte är beredd på att mensen ska komma!” -Aylin, 17 år

Menskliga nyheter i Helsingfors

Under hösten har Helsingfors stad delat ut bindor, tamponger och mensskoppar på fyra pilotskolor. Efteråt besvarade eleverna också enkäter om deras erfarenheter av piloten och upplevelser av mensfattigdom. Resultatet tyder på att det finns elever i Helsingfors som påverkas av mensfattigdom, vilket orsakar stress och stör studierna: 18 procent av de som besvarade enkäten ansåg att de inte hade råd med menstruationsprodukter och därför brukar avstå från att köpa mensskydd. 8 procent av de som Read more…