En MENSkligare skola är en partipolitiskt oberoende kampanj vars mål är att alla skolor i Sverige ska erbjuda gratis bindor och tamponger till sina elever.

VARFÖR?

I en resolution från FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanfattas att alla som har mens måste ha tillgång till det vi kallar ”menskliga rättigheter”; mensskydd, kunskap om allt som har med kroppen och mens att göra, stöttande normer i samhället och en infrastruktur för att hantera sin mens tryggt och hygieniskt. Finns inte detta så påverkas jämställdhetsutvecklingen negativt och hindrar menstruerande personers åtnjutande av grundläggande rättigheter. Tillgång till fria mensskydd är en avgörande komponent i att alla som har mens ska få sina menskliga rättigheter respekterade.

VAD SKA ERBJUDAS?

För att respektera barns integritet och kroppsliga autonomi bör det finnas både bindor och tamponger. Alla kan inte använda tampong av anatomiska skäl, andra vill inte och det måste respekteras. Låt eleven välja själv utan att lägga någon värdering i valet. Välj ekologiska och närproducerade märken i den utsträckning ekonomin tillåter.

VAR SKA DET FINNAS?

Mensskydd bör vara lika tillgängliga som toalettpapper och lätt att få tag på utan att behöva fråga runt eftersom många upplever det som jobbigt att behöva fråga. Tyvärr har inte alla skolor ekonomiska resurser att sätta in behållare på varje toalett, men då ska det tydligt hänvisas till var det finns mensskydd att hämta.

HUR SKA DET GÖRAS?

Systematiskt och långsiktigt med menskliga rättigheter i åtanke. Kom ihåg att menskunskap, normförändring och infrastruktur – dvs bra hygieniska toaletter där det är lätt att byta eller rengöra ett återanvändningsbart mensskydd – är lika viktiga pusselbitar..

VEM SKA FÅ?

Alla med livmoder identifierar sig inte som tjej/kvinna, transpersoner kan också ha mens. Fria mensskydd ska finnas för den som behöver det, när det behövs, och inte vara begränsat till utrymmen och sammanhang som endast cis*tjejer har tillgång till. Skolan ska vara MENSklig för alla som har mens!

HÅLLBARHET?

Återanvändningsbara mensskydd är ett fantastiskt alternativ för den som kan och vill använda dem. Faktum kvarstår att mensen kan komma helt oväntat och då behövs ett engångsskydd. Vi uppmuntrar starkt att sprida kunskap och information om samtliga mensskyddsalternativ, men låta varje individ avgöra själv utifrån sina förutsättningar. Den sociala hållbarheten och rätten att bestämma över sin kropp får inte tummas på!