Rasmus tycker till

”Givetvis är frågan om mensskydd en kostnadsfråga, men det är framförallt en fråga om principer. Rätten till mensskydd är inte hygienvård utan hälsovård. Av den anledningen bör statliga subventioner för mensskydd implementeras. För det är vad det svenska välfärden är till för” -Rasmus

Eduard tycker till

”Vad gör eleven som just fått mens – men inte har tillgång till mensskydd? I särskilda fall utgör det ett hinder för att delta i undervisningen. Möjligheten att hämta hos skolsköterskan är helt enkelt inte tillräcklig. Det behövs tillgängliga mensskydd på toaletterna!” -Eduard, vice sammankallande Grön Ungdom Väst