Namninsamlingen för En MENSkligare skola som legat på Skiftet har skicats till Utbildningsdepartementet! Så här skrev vi:

Hej Mats Persson & Lotta Edholm!

Fria mensskydd är en nödvändighet och bör vara självklart i svenska skolor. Detta har vi lyft genom kampanjen En MENSkligare skola som stöttats av flera organisationer och privatpersoner. En del av kampanjen var en namninsamling som nu skickas till er för att synliggöra att många håller med och är engagerade i frågan.

I och utanpå lådan finns det vittnesmål från elever som beskriver varför de önskar att det skulle finnas fria mensskydd på deras skolor, och citat från personer som beskriver hur det hade gynnat närvaro, arbetsro och trygghetskänslan i skolan.

En MENSkligare skola drog igång i november 2021, vi har sedan dess tagit fram en lista med argument om varför mensskydd borde finnas på skolan – som laddats ned otroligt många gånger! Det har även anordnats en tävling för att menssäkra toaletter på skolor som St Eskils Gymnasium vann tack vare sin engagerade elevkår!

Utöver det har vi gjort en stor kartläggning där både kommuner och grundskolor fått svara på frågor kring hur de arbetar med tillgängliggörandet av mensskydd. Kopplat till detta gjorde nyhetsbyrån TT en intervju som hela 38 medier runt om i landet plockade upp!

Som den sista delen av kampanjen har vi även tagit fram en motionsmall till lokalpolitiker som är intresserade av frågan. Den erbjuder stöd, argument och förslag för hur man kan skriva en riktigt vass motion om att kommunen bör menssäkra sina skolor.

I lådan ligger namninsamlingen och ett brev med samma text som detta inlägg.


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *