Skicka vidare eller gör en lokalpolitiker uppmärksam på motionsmallen – vinn en menskopp!

Hej [namn på politiker, annan berörd person eller förvaltning i din kommun]!

Om du är elev: Jag går i årskurs [skriv din årskurs] på [skriv namn på din skola]. Jag tycker att det borde finnas mensskydd tillgängliga på min och andra skolor här i kommunen och vill att ni ser över möjligheterna till det. 

Om du är privatperson: Mitt namn är [skriv ditt namn] och jag tycker det borde finnas mensskydd på skolor här i kommunen och vill se över möjligheterna till det. 

Varför behövs mensskydd i skolan? Mens är en helt naturlig kroppsfunktion som hälften av alla människor har ibland. I Skollagen står det att alla skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga för skillnader som kan påverka utbildningen. Mensen är inget problem i sig, men med den kommer en del behov. Ett av behoven är att det ska finnas mensskydd i närheten när man behöver. 

I familjer som har dåligt med pengar blir mensskydd en stressande kostnad varje månad. Enligt BRIS lever 1 av 12 barn med en förälder som har skulder hos Kronofogden och det är inte okej att barn ska behöva oroa sig för att inte ha råd med mensskydd. En undersökning från Sifo som kom ut i våras visar att 25 % av unga under 21 år någon gång använt ett mensskydd så länge att de fått någon form av problem med snippan. Dessutom sa hela 71 % att de någon gång tvingats använda toalettpapper eller något annat som skydd för att de inte haft tillgång till mensskydd. 14 % sa också att de någon gång känt oro eller skam över att inte ha tillgång till mensskydd. Detta är ett stort problem. På skolan ska alla barn kunna koncentrera sig på skolarbetet och inte behöva oroa sig för att sakna mensskydd om mensen kommer oväntat, eller om de ska få problem med hälsan för att de inte kan byta skydd. 

Att erbjuda mensskydd på skolan kostar såklart pengar. Men det kommer också med trygghet, bättre snipphälsa och mindre oro. Dessutom skulle det göra det enklare att prata om och ställa frågor om mens och kroppen! Därför hoppas jag att ni tar upp den här frågan och ser över vad ni kan göra för att hjälpa (om elev: mig och mina klasskompisar att få mensskydd på skolan/ om privatperson: hjälpa elever på skolorna att få tillgång till mensskydd).

Ni kan läsa fler argument och se en kostnadsuträkning på www.mensen.se/enmenskligareskola!

Hoppfulla hälsningar [skriv ditt förnamn]


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *