Visste du att majoriteten av flickbotbollsspelare vill ha fria mensskydd?

85,7 % svarade ja på frågan “skulle du vilja att ert lag erbjuder gratis mensskydd under fotbollsträningar och matcher” när Svenska Fotbollsförbundet 2021 genomförde en enkät bland 462 spelare och 200 ledare inom flickfotbollen. På frågan “erbjuder ditt lag mensskydd gratis mensskydd under fotbollsträningar och matcher i exempelvis läkarväskan” svarade Read more…