Enkätens frågor handlade om vad läsarna tycker om menskunskapen i skolan.

Svaren visade att det pratas för lite om mens i svenska skolan, ämnet tas upp för sent och den undervisning som finns har tydliga brister.

Av de tillfrågade eleverna som gick i högstadiet, klass 7-9, svarade 39 % att de aldrig ens pratat om mens under lektionstid.

En grundbult för #enmenskligareskola är att det finns tillgängliga mensskydd, men det är lika viktigt med menskunskap och att skapa positiva normer!

Categories: VISSTE DU

0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *