Under hösten har Helsingfors stad delat ut bindor, tamponger och mensskoppar på fyra pilotskolor. Efteråt besvarade eleverna också enkäter om deras erfarenheter av piloten och upplevelser av mensfattigdom.

Resultatet tyder på att det finns elever i Helsingfors som påverkas av mensfattigdom, vilket orsakar stress och stör studierna: 18 procent av de som besvarade enkäten ansåg att de inte hade råd med menstruationsprodukter och därför brukar avstå från att köpa mensskydd. 8 procent av de som besvarade enkäten har missat skoltid för att de inte haft tillgång till mensskydd. När de delas ut gratis mensskydd blev det lättare för dessa personer att delta i skolgången.

Eleverna tyckte att fria mensskydd i skolan var mycket positivt och dessutom att det normaliserade samtal om mens och mensfattigdom. Nu hoppas vi att piloten blir permanent och för hela stadens elever!!


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *