Eduard tycker till

”Vad gör eleven som just fått mens – men inte har tillgång till mensskydd? I särskilda fall utgör det ett hinder för att delta i undervisningen. Möjligheten att hämta hos skolsköterskan är helt enkelt inte tillräcklig. Det behövs tillgängliga mensskydd på toaletterna!” -Eduard, vice sammankallande Grön Ungdom Väst