Idag är det internationella mensdagen och 1 år sedan plattformen för En MENSkligare skola lanserades.

Dessutom har har MENSEN, som även koordinerar EMS, släppt en spännande kartläggning om just tillgängliga mensskydd – som bygger på enkäter som gick ut till kommuner och grundskolor. Läs mer här.

🩸 26,5 % av de svarande kommunerna har ett politiskt beslut om att mensskydd ska finnas tillgängligt i skolan och majoriteten erbjuder det i både gymnasium och grundskola.

🩸 Alla kommuner utom en har fattat beslutet relativt nyligen = tjat och opinionsbildning lönar sig!

🩸 Motionerna har kommit från olika håll av den politiska skalan och i tre kommuner var det ett medborgarförslag som låg till grund för beslutet.

🩸 90,3 % av de svarande skolorna erbjuder mensskydd vid behov på ett eller annat sätt. Endast 2,8 % har dem på alla toaletter…

🩸 Majoriteten av förvarar dem hos skolsköterska och/eller expedition, i lärarrum eller hos annan personal.

🩸 Närmare hälften (46,3 %) av skolorna svarar att eleverna kan ta mensskydd fritt vid behov. Resten behöver fråga om ett eller så finns de i automater med tidslås. Här kan skolorna göra bättre!


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *