Gratis mensskydd har tidigare införts på högstadiet i Jönköpings kommun. Kamran Sairafi (M), andra vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, väckte frågan även för gymnasiet och nu har ett beslut tagits ett beslut i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden! Tidigare har tillgången till gratis mensskydd har sett olika ut i kommunens gymnasieskolor. Nu stärker skolorna upp tillgången på strategiskt utvalda platser rapporterar Jönköpingsposten.

– Eleverna önskade också att tydligare information går ut, säger Camilla Wetterö, biträdande utbildningschef för gymnasieskolorna i Jönköpings kommun.

Way to go att lyssna på eleverna! Borde alla kommuner göra, eller hur?!


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *