En frisörklass på Möckelngymnasiet i Karlskoga skrev en insändare i KT-Kuriren där de önskade att Karlskoga Kommun ska diskutera förslaget om mensskydd, bindor och tamponger på alla skolans toaletter (<3 elevengagemang). De fick svar av moderaten Anneli Bramvehl, ordförande barn-och utbildningsnämnden:

”Tack för ert inlägg. Er vilja stämmer väl överens med det vi planerar. Det finns nämligen redan en plan att införa automater med mensskydd på våra skolor.
Tillhandahållande av gratis mensskydd införs i allt fler kommuner i landet och är en viktig jämställdhetsfråga.

Nu under våren kommer våra högstadieskolor förses med automater där elever kostnadsfritt kan få tillgång till mensskydd. Faller detta väl ut, vilket vi är rätt övertygade om att det ska göra, kommer vi gå vidare med att installera automater även på gymnasieskolan och våra mellanstadieskolor.”

Syntolkning: Kollage av artiklar från KT-kuriren. #enmenskligareskola #mensfattigdom #friamensskydd #gratismensskydd #elevhälsa #karlskoga #Möckelngymnasiet


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *